Suoritamme asbestikaton purkutyöt

Asbestin purkutyöt ovat luvanvaraisia ja työn suorittamiseen vaaditaan aina työsuojeluviranomaisen valtuutus.
Valtuutuksen edellytyksenä on pätevyys työnsuorittamiseen, asianmukainen kalusto ja työntekijöiden asianmukainen koulutus ja soveltuvuus asbestipurkutöihin.

Puramme siististi vanhat Varttikatot ja muut asbestisementtiä sisältävät pinnat ja toimitamme purkujätteet jatkokäsittelyyn.

Ota yhteyttä ja pyydä arvio asbestin purku-urakasta